ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TANIMLAR

 

İşbu www.coca-coladukkani.com Üyelik ve Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan,

Kullanıcı: Üye olmak suretiyle www.coca-coladukkani.com web sitesinde yer alan (buradan sonra “Websitesi” olarak anılacaktır) ürünlere ulaşan gerçek kişiyi,

Ürün: Her birinin özellikleri online sistem üzerinde belirtilen ve Websitesi’nde satışa sunulan ürünlerin her birini münferiden veya tamamını (ifadenin kullanım şekline göre),

Şirket: Websitesi üzerinden Ürün’lerin satıcısı konumunda olan, Websitesi’ni elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanmak konusunda münhasıran yetkili, Kurtköy Mah. Seyit Onbaşı Sok. No:31/B Pendik, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, 0924079267100001 mersis numaralı Vedepo Sanal Mağazacılık Ltd. Şti. unvanlı elektronik ticaret şirketini, 

Kullanıcı Onayı: Kullanıcı’nın, kişisel verilerinin, kendisi tarafından belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda işlenmesine ve kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesine olanak tanıyan, Websitesi üzerinden içeriğine ulaşılabilen ve Kullanıcı tarafından bizzat verilmiş olan onayı, ifade eder. 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Websitesi’ne üye olmak sureti ile satışa arz edilen Ürün’ü inceleme ve Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

3. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli yaratmak suretiyle Websitesi’ne üye olur. Kullanıcı, Websitesi’nde yer alan, isim, adres ve iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu ve bu bilgilerde yer alan hata ve/veya eksikliklerden doğacak taleplerden Şirket’in sorumlu olmadığını ve kendisinin münhasıran sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

3.2 Kullanıcı, Websitesi üzerinden incelediği Ürün’ü satın almak istemesi halinde, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanım Sözleşmesi başta olmak üzere tüm yasal yükümlülüklere ve Websitesi’nde belirtilen tüm ilke ve kurallara uygun davranacağını, kendisinin tüm şartlar ve koşullar hakkında 6077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve sair mevzuata uygun şekilde bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

3.3 Şirket, Websitesi’nde yer alan herhangi bir Ürün’ün satıcısı konumunda olduğundan, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hizmet sağlayıcı sıfatını haizdir. Kullanıcı, Websitesi üzerinden satın almış olduğu Ürün’ün teslimatına, içeriğine, gerçekliğine, hukuka uygunluğuna veya satış sözleşmesinin getirmiş olduğu yükümlülüğe ve Şirket’in sorumluluğuna ilişkin bilgilendirmelerin tamamının Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu üzerinde mevcut olduğunu, işbu Sözleşme’nin ise sadece Websitesi’ne üyelik işlemlerine ilişkin yükümlülükleri düzenlediğini bilir ve kabul eder. 

3.4 Kullanıcı, başkasının bilgilerini kullanarak üyelik hesabı oluşturmayacağını, Websitesi’ni bozma veya ters mühendislik amacıyla kullanmayacağını, Websitesi’ne, Websitesi veritabanına veya Websitesi’nin herhangi bir içeriğine zarar verici faaliyetlerde bulunmayacağını, önceden Şirket’in yazılı izni alınmaksızın herhangi bir otomatik program, bot yazılımı, veri taraması gibi sistemleri kullanmayacağını, toplu elektronik iletişimde bulunmayacağını ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Websitesi’ni hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde kullanmayacağını, beyan ve taahhüt etmektedir. 

3.5 Kullanıcı, Kullanıcı Onayı kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kendisinin vermiş olduğu onaya uygun şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına, aktarılmasına özgür iradesi ile rıza göstermektedir. Kullanıcı aynı zamanda, kişisel verilerinin işlenmesine yönelik vermiş olduğu onayı ne şekilde geri alacağı yönünde, Websitesi ana sayfasında yer alan Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme Esasları kapsamında bilgilendirildiğini beyan ve kabul etmektedir. 

3.6 Kullanıcı, kendisine ticari elektronik ileti gönderilebileceğine ilişkin onayı ve onay kapsamını, işbu Sözleşme’de yer alan Kullanıcı Onayı ile Ticari Elektronik İleti Onayı metnini okumak sureti ile öğrenmiş ve Şirket’in kendisi ile iletişime geçmek üzere ticari elektronik ileti gönderilmesine, özgür iradesi ile rıza göstermiştir. Kullanıcı, kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi yönünde vermiş olduğu onayı ne şekilde geri alacağı yönünde bilgilendirildiğini beyan ve kabul etmektedir. 

3.7 Kullanıcı, kendisine veya Websitesi üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin herhangi bir ceza, icra veya davanın ortaya çıkması ya da çıkabilecek olması veya yetkili makamların talebi halinde, Şirket’in talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri, Şirket ile paylaşacağını beyan ve taahhüt etmektedir. 

3.8 Kullanıcı tarafından Websitesi’ne bir yorum bırakılması, fikir beyan edilmesi halinde kullanılan ifadelerin tamamından, münhasıran Kullanıcı sorumludur. Bu görüş ve yorumlar sebebiyle Şirket’in veya üçüncü kişi ila kurumların uğrayabileceği zararlardan sadece Kullanıcı sorumlu olup, Şirket’in Kullanıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır. 

3.9 Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. Kullanıcı’nın bilgilerinin, kendi ihmali sebebiyle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde Kullanıcı, uğradığı zarardan Şirket’i sorumlu tutamaz. 

3.10 Kullanıcı, Websitesi kullanıcı girişi yaptıktan sonra kendisine ait Kullanıcı sayfasında yer alan Üyelik İptali butonuna tıklayarak üyeliğini iptal edebilecektir. 

4. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Şirket, Websitesi üzerinden banka kartları aracılığı ile ödeme kabul edecektir. Aynı zamanda Şirket, Kullanıcı adına bir fatura düzenleyecek olup, satın alma işlemine ilişkin faturalandırmalardan kendisinin sorumlu olacağını beyan etmektedir. 

4.2 Şirket, Kullanıcı’nın üyelik esnasında veya kullanım esnasında paylaşmış olduğu tüm bilgileri gizli tutar ve bunları, Şirket’in bağlı olduğu grup şirketleri ya da Şirket’in işbu Sözleşme’yi ifa edebilmek üzere anlaşmış olduğu dağıtıcı, acente, distribütör, ticari temsilci gibi ifa yardımcıları haricinde hiç kimse ile paylaşmaz. Bu bilgiler, Kullanıcı’nın ilgili mevzuata uygun şekilde alınan onayı doğrultusunda, Websitesi tarafından, Websitesi hizmetlerinin en azami faydayla sunulabilmesi ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme amaçlı olmak üzere kullanılabilir.

4.3 Şirket, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri, yürürlükte olan kanun, düzenlemeler, mahkeme kararı veya idari bir karar gereğince ya da Kullanıcı’nın açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere ifşa edebilir. 

4.4 Şirket, Websitesi’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm tedbirleri almıştır. Buna rağmen Websitesi’nin herhangi bir Kullanıcı tarafından kasten istismar edilmesinden kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz. Keza, Kullanıcı’nın kendi sisteminden kaynaklı problemlerden de Şirket sorumlu tutulamayacaktır.

4.5 Şirket, hiçbir şekilde Kullanıcı’ya ait kredi kartı bilgilerini saklamaz.

4.6 Şirket, Websitesi’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret gösterecektir. Ancak Şirket, Websitesi’nin verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz. 

4.7 Şirket, Websitesi üzerinde, üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar verebilir. Burada sunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Bu başka sayfaların içeriğini görmek veya buralardaki hizmetten yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki talepler Şirket’e yöneltilemez.

4.8 İşbu Şartlar çerçevesinde Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET 

Websitesi’nin tasarımı ve Websitesi’nde yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

8. MÜCBİR SEBEP

Kullanıcı veya Şirket’in her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Kullanıcı veya Şirket sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı veya Şirket’in uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.

9. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

9.1 Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler e-mail üzerinden yapılacaktır. 

9.2 Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

9.3 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, Şirket tarafından her zaman değiştirilebilir. 

9.4Dokuz maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar. 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

5673241919335660 mernis numaralı Kurtköy Mah. Seyit Onbaşı Sok. No:31/B Pendik, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Vedepo Sanal Mağazacılık Ltd. Şti. unvanlı e-ticaret şirketi (“Şirket”) olarak biz, siz kullanıcılarımızdan (“Kullanıcı”) aldığımız tüm verileri gizli bilgi olarak kabul etmekte, tabi olduğumuz yasal gerekliliklere uygun şekilde saklamakta, kaydetmekte ve kullanmaktayız.

 

Şirketimiz, bize, personelimize, alt çalışanlarımıza ve bize bağlı olarak çalışan diğer üçüncü kişilere açıklanan gizli bilgiyi;

 

a) gizlilik içinde korumayı ve verilecek hizmetlerin gerektirdiği ölçüde kullanmayı,

 

b) herhangi bir üçüncü kişiye, Kullanıcı’nın izin verdiği haller, yasal zorunluluklar,ticari ilişkinin yerine getirilmesi için dışarından hizmet alınması halleri hariç olmak üzere, hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

 

c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

Şirketimiz, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını ancak her halükarda ticari makul özen eşiğinin altında olmayacak şekilde Kullanıcı’nın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir; ancak, bilginin gizliliği hususunda işçilerinden, alt çalışanlarından ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerden Kullanıcı’ya karşı sorumludur.

 

Şirketimiz, işçilerini, alt çalışanlarını ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarmayı ve bu kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmamalarını temin etmeyi ve bu kişilerin, işbu sözleşme ile üstlenilen gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde Şirketimizin sorumlu olacağını ve Kullanıcının kesinleşmiş mahkeme ilamında belirtilen zarar ve ziyanını derhal tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

Aşağıdaki bilgileriniz gizli bilgi tanımına girmez:

 

a. Kamuya mal olmuş bilgiler.

 

b. Kullanıcıdan bağımsız olarak geliştirilen veya edinilen bilgi, tecrübeler.

 

c. Bilgiyi alanın, kullanıcı paylaşmadan önce de hukuka uygun olarak bildiği ve sahibi olduğu bilgiler.

 

d. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme ve/veya hakem kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

 

Gerek bilgilerinizin güvenli şekilde muhafazası, gerekse web sitemizden keyifle alışveriş yapabilmeniz için, site altyapımız ileri düzey iletişim protokolleri ve koruma programları ile donatılmıştır. Bu sayede, ödeme aşamasında kullandığınız bilgileriniz otomatik olarak şifrelenebilmekte ve bankanıza bu şekilde aktarılmaktadır.

 

Yasal yükümlülüklerimize uygun şekilde, veri koruma ve şifreleme alanında dünya çapında güvenilirliğe sahip güvenlik firmalarıyla çalışıp, sizlere bu standartlar ile hizmet vermekteyiz.

 

Siber suçların son derece yaygın olduğu ve kişisel bilgilerinizin güvenliğinize aykırı şekilde paylaşılması risklerinin önüne geçebilmek için, yalnızca size gereken güvenlik şartlarını haiz olduğunu taahhüt eden, güvenlik sertifikalarını görüntüleyebildiğiniz sitelerden alışveriş yapınız. Güvenlik sertifikalarımıza ilişkin bilgileri, websitesi anayasayfasından görebilirsiniz.