KVKK AÇIK RIZA BEYANI

Vedepo Sanal Mağazacılık Ltd. Şti. (“Coca-Cola Dükkanı” olarak anılacaktır) tarafından www.coca-coladukkani.com web sitesini ziyaret ederken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğum telefon, adres, e-mail ve sair kişisel verilerimin web sitesi kapsamındaki hizmetlerden azami şekilde faydalanabilmem, ayrı olarak onay vermem halinde ise ticari elektronik ileti alabilmem, web sitesi kullanımına ilişkin kural ve şartların yenilenmesi halinde bilgi alabilmem, ürün satın alma işlemimin gereği gibi yerine getirilmesi, ürün çekilişleri, promosyonlara katılmamın sağlanması, pazar araştırması yapılması, ürün geliştirilmesi, ürün ve hizmetlere uygunluğumun ölçülmesi web sitesini kullanım tercihlerime uygun olarak kişiselleştirilmesi web sitesinin bana ve cihazlarıma etkin şekilde sunulmasının sağlanması, yasal yükümlülüklerin ve taleplerimin yerine getirilmesi, Coca-Cola Dükkanı ile aramdaki ilişkinin gereği gibi yerine getirilmesi için gereken diğer tüm haller için Coca-Cola Dükkanı’nın, "Bir sözleşmenin kurulması ve işin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hallerinde işlenerek; Coca-Cola Dükkanı’nın, bağlı ve tabi olduğu grup şirketlerine, acentelerine, ticari mümessillerine, distribütörlerine ya da hizmetin ifası için mecburi olması kaydıyla belirleyeceği üçüncü kişilere aktarılmasına, paylaşmasına, yurt dışına aktarmasına ve Coca-Cola Dükkanı ile yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında paylaştığım bilgilerin şahsımına sunulan hizmetin hukuki sonuçları için yasalarda öngörülen sürelerin sona ermesine kadar geçecek süre boyunca işlenmesine ve hukuki zorunluluklar ortadan kalkana kadar muhafaza edilmesine; kendi özgür irademle açık onay verdiğimi; Coca-Cola Dükkanı tarafından, yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarım hakkında Aydınlatma Metnini okumak suretiyle bilgilendirildiğimi, bu onayı istediğim zaman Coca-Cola Dükkanı’nın Aydınlatma Metni kapsamında paylaşmış olduğu iletişim bilgileri ve yöntemleri kullanmak suretiyle geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim.